...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުކުޅުމާދޫނި
.
މީގެ ތުން ހުންނަނީ ބޮޑު ހޯގުޅާގެ ތުންހެން ކުރީކޮޅު ލެނބިފައެވެ.
މިދޫނީގެ ދެފިޔަ ހުޅުވައިލުމުން ވަރަފަތްބައިގެ މެދުތެރެއިން ހުދު ފަތްބަރިއެއް ފެނެއެވެ.
ބިސްއަޅާ އުމުރުގެ ދޫނީގެ ކުލައަކީ ގަދަދިހުން މުށިކުލައެވެ.
ބޮޑެތި ނުވާއިރު ކުލައަކީ ގަދަ އަޅިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ