...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުކުޅުފައިފިލާ
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އެއްތަންޑުގަނޑަކަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މީގައި އަޅަނީ ރީނދޫކުލައިގެ މަލެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަތުގައި ކެހެރި ގޮތެއް ހުންނާނެއެވެ.
ފަތް ހުންނަނީ ފަސްތުނޑަކަށް ކުކުޅުފަޔާއި ވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުކުޅަވައިފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ