...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުކުޅުދުށިން
ނ.
(ޅ) ދުށިމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފިނދުފަތް ފެޅި ހިސާބުގައި ހުރަހަށް ހުދު ބަންދެއް ހުންނަ ދުށިމެކެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތް ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
އާދައިގެ ދުށިންމަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ