...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްޅަވައް
ބިޔަގަހެއްގައި އަޅާ ހުތް، ކިހަސްމޭވާއެއް.
މިހުންނަނީ، މަތީގައި ބޮޑުތާފަތެއް ހުރެފައި، ފުލުގައި ބޮނޑުނަގުލަށް ހުންނަ ނަރެއްލައިފައެވެ.
މިގަހުގެ މުލުން ނިރު (މޮށަވަ) ފަޅާނެއެވެ.
(2) ކުއްޅަވައްގަސް.
(3) ކުއްޅަވައް ބުރަށް ލިޔެލާ ޖަހައިފައި ހުންނަ ކުރަނޑިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުއްޅަވައް . ކުއްޅަވައްފަލު ރަނިންނަށްވުން . މޮށަވަކި . މޮށަވައް . ފައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ