...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްޅަފިލާ
ނ.
ބިމުން ފަޅައިގެން ބޮނޑިބޮނޑިއަށް ހެދޭ ވިނައެއް.
މީގެ ފަތްތައް ހުންނާނީ ކޮޅަށެވެ.
މިއީ ކާންބޭނުން ކުރާ ފަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިފާޅަ . ކަޅަލަފިލާ . ކަޑަފަތް . ކުޅަލަ . ކޮޅަލަފިލާ . ކޮކަޅަފިލާ . މޯރަން . ދަންޑަފިލާ . ތަރުކާރީ . ގޯރަން . ގޯރަނބެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ