...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްތާ
ބަޅު.
(2) ހަތަރެސްފައި ޖަހައިގެން އުޅޭ ނަގޫ އިދިފުށަށް ގުދުކޮށް އޮންނަ ވައްވައްޖަހާ ޙައިވާނެއް.
މި ގިނައިރަށް އޮންނަނީ، އަނގަހުޅުވައިގެން ދޫނެރެގެން ޒާތަކަށް ނޭވާ ލައިލައެވެ.
މީ ވަރަށް ވިސްނުން ތޫނު ހުޝިޔާރު އެއްޗެކެވެ.
އަދި އޮޅުވާ ވަފާތެރި ޙައިވާނެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހަތްރީތި . ނަގޫބަޅު . ނަގޫކެނޑި . ބަޅު . ވައްވައްޖެހުން . ވަލުކުއްތާ . ފާރަ . ދައިގަންނާނެ ކުއްތާއެއް ވައްވަކެއްނުޖަހާނެ . ސިކާރަމަތީކުއްތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ