...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްލާބުތެލި
.
މިކެއުން ގެންދާއިރު ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކުރުނބާ އިހަލެއް ގެންދާނެއެވެ.
މިކުރުނބާއިހާ ދަނޑި މާރުލައިގެން ގެންދަނިކޮށް ފަގީރުކުދިން މިއިހާ ކަނޑައިލައިގެން ބަހައިލުމީ ހުއްދަކަމަކަށްވާތީ، ވަރަށް މަދު އިހަލެއްނޫނީ ގަނޑުވަރުތެރެޔަށް ގެންދެވޭ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުއްލާބުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ