...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްލާބުގެ
ނ.
ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން ޚިތާނުފުޅު ކުރެއްވުމާއި، ރަސްމީ ފެހުންތައް ފަހައި ފޯއްކޮށައި، ބިލެތް ކަފައި، ހެދުމަށް ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ހުންނަ ގެއެއް.
ކުއްލާބުތެލި ބަހައި ހަދަނީވެސް މިގޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ