...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްލިރޯޅި
ނ.
(1) ކުއްލިއަކަށް އަންނަ ވައިރޯޅި.
(2) މަޖާޒު:
މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރިމީހަކު ކުއްލިއަކަށް މާދަށަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ ކަމުން ދުރުކުރުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ