...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުއްލިއަކަށް
ކއ.
(1) ލަތްކަކަށް.
(2) ނިކަން އަވަހަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅޭލައިގަތުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހީނގަތުން . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ނައިރު . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ރަންކޮކާ . ރާޅާޖެހުން . ރާސް . ރިއްސައިގަތުން . ރޮއިގަތުން . ބަނޑުހަލައިލުން . ބަޑިފަޅައިގެންދިޔުން . ބަޑިތަކުރުވިހޭރޭ އަލަފަތް އައިހެން . ބުއްރާސް . ބުއްރާސްޖެހުން . ބޮރި . ކަހައިގަތުން . ކަރުފޮޅު . ކަމަޅިފެޅުން . ކަސްމަތިން ދިނުން . ކަސްމަތިން ދިއުން . ކުރި ބިމުޖެހުން . ކުއްލިރާޅު . ކުއްލިރޯޅި . ކެހުންވަރު . ކެރިގަނޑު . ކެއްސައިގަތުން . ކެއްސުން . ކެވިއެރުން . ކޮށްޖެހުން . އަންދައިގަތުން . އަރަފު . އައްސިފިލުވުން . އަވިދިއްލުން . އަތްމަތިފޮށި . އަތްދަށުންޖެހުން . އަތްދަށުއުކުޅު . އަލިފާނޯތް . އަޑުފަށްގަނޑު . އެއްފަހަރާ . އެއްލިގެންދިއުން . އޮ . އޮށްގާފިލާއައުން . އޮޑިދޮށުންތިލަވުން . އޮޑިދޮށުންޖަހާލުން . ވިކައިގަތުން . ވިކުން . ވިއްސައިގެންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ