...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުވާ
ނ.
(1) ބައެއްމީހުން ނިދާ ތެދުވާއިރު މޫނުމަތީގައި ނިދިކުޅާއެކު ބުރައިފައި ހުންނަފޫ.
(2) ބައެއްމީހުން ގައި ކަހާލީމާ އެޅިފައި ހުންނަ ފުސްރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހިލަފުއްޕުން . ނުކުޅަދާނަވުން . ރިއްސަށްލޯލުން . ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން . ކެތް . ކެތްނުލެވުން . ކެތްކުރުން . ކެތްތެރި . ކެތްތެރިކަން . ކެތްތެރިވުން . ކެތްތެރިޔާ . އުވަވާލި . އޭޑުސް . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . މަރަކީވަރު . މަރަކީވައު . މާކަވާ . ފުނޑުފުނޑުވުން . ފޫޖެހުން . ފެނަށްލުން . ދާމީސްވުން . ދެބަފާދަރި . ތޫފާން . ލަކުނަށް އަގުލެއްވުން . ލަކުނު . ލަކުނުފުއްޕުން . ގަނޑުވަކަރެ . ގަނޑޮވަކަރޮލުން . ގަޑުބަޑު . ސިޓީލުން . ޒުވާބު . ޕެޗު . ޚިޔާލީވާހަކަ . ޝިކާޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ