...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުވާލި
ނ.
ވާލީގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ވާލީގެ ބަނޑުދަށުގައި ކުދިކުދި ލޮނދި ހުޅުނބުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުވަވާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ