...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުމުންޒާނި
ނ.
ދުން އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މިއީ މަސްތަކައާ ހުދުމަޅާ ވައިގުގޫ އެއްކޮށްގެން ހިލައިފައި ހުންނަ ހަރު އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދުން . ހުވަނދުބޭސް . ކުނބުޒާނި . ދުންތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ