...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުފީރު
ނ.
(1) ދަތިތަންތަން ސާފުކުރާން ބޮނބިނަރުން ބަނދެގެން ގެންގުޅޭ ފިހި.
(2) އެކިއެކި ބޭނުމަށްޓަކައި ބަނދެފައި އޮންނަ ފިހިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ