...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުފުރުބޮނޑި
) ގަބުޅި ހުނި ދިވެހި ހަކުރު އަޅައިގެން ހިލައި، ހިކެންފެށީމާ ހިއްތަލަފުށްއަޅައި ރަނގަޅަށް ހިލުނީމާ، ކުރުއްޕަތަށް އަޅައި ބަދަބަދައަށް ވާގޮތަށް ބަނދެ، ފެނުކައްކާފައި ދުމަށްޓަށްލައި ހިއްކައިފައި ހުންނަ ބޮނޑި.
(2) މަޖާޒު:
ފާޑެއްނެތި ބަނދެފައި އޮންނަ ފޮތިބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ