...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދި
ނއ.
(1) ބޮޑެތީގެ އިދިކޮޅު.
(2) ހުރިހައި މިނަކުން އުނި، މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ގިނައެއްޗެހި ތަކަކާއި މެދުގައެވެ.
މިސާލު:
ކުޑަޖަޒީރާއެއް، ކުދިޖަޒީރާތަކެއް.
(3) ހިތާނުވެގެން މަޑުމަޑުން ކިޔާއެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނާހުނި . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނާހުނިވުން . ހަނާކަފަ . ހަނިހޯސާ . ހަންމޯ . ހަންޑިކުންނާރު . ހަރުމަތީބަޑި . ހަބަރުގަސް . ހަޅިމަހި . ހަވަތި . ހަދިޔާބަޑި . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަޖަރަލްޔަހޫދި . ހާރިހި . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާވިލާ . ހާޒިރީ . ހިނގާކޮށި . ހިރިމަގޫ . ހިރިމިރިހި . ހިރިފާޅަ . ހިރުނދުއުކުނު . ހިރުއްދަ . ހިރުވުން . ހިކަނދިގަސް . ހިމަބިހި . ހިމުން . ހިމުންކަން . ހިމުންކުރުން . ހިމުންވުން . ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ހިތި . ހިތިދަނޑި . ހިތިތޮރާ . ހިތިގޮބޮޅި . ހީނާ . ހީސި . ހީސް . ހުނބޮށި . ހުނގުމަސް . ހުނިހުނިވުން . ހުރައްސާރަވަޑާން . ހުރާގަނޑު . ހުޅުނބުފިލާ . ހުއިފަތުމަސް . ހުއިތޮށި . ހުއްޔެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ