...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިން
ނ.
(1) އުމުރުން ޅަމީހުން.
(2) ކުއްޖާ މިބަހުގެ ގިނަގޮތް.
(3) ދަރިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމޯ . ހަދިޔާބަޑި . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާޒިރީ . ހިނގާކޮށި . ހީސި . ހީސް . ހުއްޔެ . ހުލިހުލިސާ . ހެދޭކުރިއަށް ފެންދިނުން . ހޭމަ . ނަނުބެއްދި . ނައިބޮލިކަރު . ނާށިމަރަވަޅި . ނާށިފަތި . ނާނާ . ނާނާކިއުން . ނިބޫކުދިން . ނުވަރޭފެނުތެރޭ ކުދިން . ނޭކަކަން . ނޭކަވުން . ރަށްމެދުކުދިން . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރަންނަ . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަކިކޮށްޓުން . ރައްކަލި . ރައްކަލިވުން . ރަވޯ . ރަވޯކައިފާހޮޑަށްލުން . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރަތްދުވަނި . ރަތްލަފު . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރާތާގާބަރި . ރިއްވުން . ރުވާގެ . ރޫހިއްޕިލިބާސް . ރޭފަނާނާރާކުދިން . ރޮނގާލިގަނޑު . ރޯކާޅު . ބަނޑިޔާ ލަނގިރި . ބަނޑުގޮއްވާކަށި . ބަން . ބަންވުން . ބަންގަޅިސް . ބަކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ