...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިންކުޅޭކަށިކެޔޮ
ނ.
(1) ވިނައިގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ފަތް ވައްތަރުވާނީ މިރުސްފަތާއެވެ.
(2) މިވިނައިގައި އަޅާވަކި މިހުންނަނީ ފެހިކުލައިގައި ވަށްކޮށް ކުރަކި ކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ