...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިރަތްމާ
ނ.
ހަތަރު ފިޔަޔަށް ހުންނަ މަޑުރަތް ކުލައިގެ ކުދިމަލެއް.
މިއަޅާގަހުގެ ތަނޑުގަނޑު ހުންނާނީ ހަތަރު އަރިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ