...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިރުވާލި
ެވެ.
މިގަހުގެފަތުގައި ވަރަށްނުބައި ހިތިވަހެއް ހުންނާނެއެވެ.
މާހުންނާނީ އުނިއޮށެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި އެތެރެހުސްކޮށެވެ.
މަލުގެ ސިފައަކީ އާފަލެއްގެ ސިފައެވެ.
ކުލައަކީ ފެހިކުލައެވެ.
މީގެވަކި ލަބަރިބަންނަން ބޭނުންކުރެއެވެ.
މީގެފަތަކީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއްތޮޅި . ކިއްސަރައަޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ