...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިބަތް
ނ.
ގޮވާމުގެ ބާވަތެއް.
މިގަންނަނީ ނާބަންނަހުއީގެ މާގަނޑުކަހަލަ ރީތި، އެއްކޮޅަކަށް ހިމަކުރާ ގަނޑެއް ގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެތަ . ރަތްދޭވާނި . ބާދިރީ . ކުރާތެޅުން . ކުދުބަތް . ދާޖެއްސުން . ގޮވާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ