...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިބޭކަލުން
ނ.
ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގެ ކަންތަކުގައި ރަސްގެފާނާ އެންމެ އަރިހަށްތިބޭ ޚާދިމުން.
މިއީ އެތެރެކޮއިލުގެ އެތައްކަމެއް ކުރާން ބަތާ ދެއްވާފައިތިބޭ ރަސްމީ ބައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންކުދިބޭކަލުން . ކަނދިލި . ކުދިހަނގުބޭކަލުން . ކޭންމަތީކޭން . ފުނަބެރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ