...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިބޮލި
ނ.
އިހުގައި ދިވެހިން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ބޮލި.
މިބޮލީގެ ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަޑަކަށް 6.3ކު.
ސެންޓު މީޓަރ އެވެ.
މިބޮލީގައި ހުންނަނީ، ވަރަށް މަޑު ދޮންކުލައަކާއި ނުސާފު ހުދުކުލައެކެވެ.
މި ބޮލިއެއްކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރީ، ފަޅުފަޅުގައި ރޯފަންއަޅައި، އެފަނަށް ބޮލިއަރުވައިގެންނެވެ.
އަދި ފަރަށް އެރި ތިލަފަޅުމަތިން ބޮލި ހިލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލިގަނޑު ކުޅުން . ފަރުބޮލި . ދިވެހިބޮލި . ޖޯޑުބިޖޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ