...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިކިޔުން
މ.
ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ނުރުހިގެން މަޑުމަޑުން އެއްޗެހި ކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނދިފަތިކިޔުން . ކުދިފާތިހާ ކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ