...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިކިޔެވެނިން
ނ.
ކަނބާ ޒިޔާރަތުގެ ފަސް ކިޔެވެނިންނާއި، އެތެރެ ކޮއިލު މިސްކިތު ޒިޔާރަތުގެ ފަސް ކިޔެވެނިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ