...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިކުދި
ނއ.
(1.) ވަރަށްކުދި.
(2) ކުދިމިބަސް ގަދަކުރުމަށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނާހުނި . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނާހުނިވުން . ހަންޑިކުންނާރު . ހާރިހި . ހާވިލާ . ހިރުއްދަ . ހިރުވުން . ހިމަބިހި . ހިތި . ހުނިހުނިވުން . ހުޅުނބުފިލާ . ހުއިތޮށި . ހުވަނިކާ ދޫނި . ހުދުހުތްޕިލާ . ހުދުފުއްފިލާ . ނާދެލެ . ނާސްތާ . ރަވަ . ރާސް . ރިހައޮށް . ރީ . ރޫއެރުން . ރޮދިފަނި . ބަބުރުކޮތަން . ބިހި . ބިހިކަސް . ބިސް . ބޮކިޖެހުން . ބޯޅަޖެހިފާނަ . ކަނޑުހާ . ކަނޑުގެރި . ކަންފަތް ހިކާ . ކަޅުކޫޑި . ކަވި . ކަލަރުބިބީ . ކަސްފާނަ . ކާށިޖެހުން . ކާފޫރުތޮޅި . ކުށްޓަރި . ކުރިކިހާއްފިލާ . ކުޅަނދުރުފާނަ . ކުވާލި . ކެކުރި . ކޮށާވަޅި . ކޮރޮފިރޮނޑޮ . ކޮކާބުރުން . ކޮވެލިފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ