...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިމައު
ނ.
މަޑު މީރުވަ ކުޑަ ހުދުމަލެއް.
މި އަޅަނީ ދޭމާ ފާޑަށް ހެދޭ އެއަށްވުރެ ފަތްކުދި ވެލެއްގަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ