...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިމަގޫ
ނ.
ކުދިމަގޫފަތާ ވައްތަރުކޮށް ފަތްހުންނަ ގަދަވައި ލެޓުކުލައިގެ މަލެއްއަޅާ، ޅަކޮށްހެދޭ ކުޑަގަހެއް، މިގަހުގެފަތް ކައިއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިމަގޫ . ކުދެމަގެލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ