...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިމާ
ނ.
މަޑުމީރުވަހެއްދުވާ ހުދުކުލައިގެ ކުޑަ މަލެއް.
މިއީ ބޮނޑިކޮށް ހުންނަ މަލެކެވެ.
މި މާއަޅަނީ އިރުދޭމާ ވެލުގެ ފާޑަށް ހެދޭ އެއަށްވުރެ ފަތްކުދި ވެލެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން . ފަސްވައްތަރުމައު . ޗަނބޭލީމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ