...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިދުންފަތް
ނ.
(1) ދުންފަތުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބޮޑުދުންފަތާ ޚިލާފަށް ފަތްބޯ ދުންފަތެކެވެ.
ފަތްހުންނާނީ ވަށްކޮށް ކުދިކޮށެވެ.
މިއީ ޢާންމުކޮށް ދުފަން ބޭނުންކުރާ ދުންފަތެކެވެ.
މީގެރަހަ ގަދަވާނެއެވެ.
(2) ދުފާފަތް.
(3) ކުދިފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރަނގިދުންފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ