...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދިލުނބޯ
ިކުލައިގައެވެ.
މިކަހަލަ ގިތި، ކުދިލުނބޯ ގެ ދިޔަ ތެރަހަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ކުދިލުނބޯ ދޮންވުމުން ހުންނަނީ ގަދަ ރަތްކުލައިގައެވެ.
މީގެ ދިޔަފޮނިވާނެއެވެ.
ދޮން ކުދިލުނބޯ ކައިވެސް އުޅެއެވެ.
މިގަހުގެ ލަކުޑިޔަކީ ކީލި ހިމުން، އާރުލާ ރީތި އޮފެއް ހުންނަ ލަކުޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިލުނބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ