...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދުފުއްލާ
ނ.
(ސ) ފޫއެނބުރީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހިމަކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 6 އިންޗި 4 އިންޗި ހާދިގު ކޮށް ބަދަބަދައަށް ހުންނަ ފޫއެނބުރިއެވެ.
މީގައި ރީތި ކުރެހުމެއް ހުރެއެވެ.
އެކި ތަންތަނުގައި ހުންނަނީ އެކިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ