...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުދެހި
ނ.
(1) ބިޔަކޮށްހެދޭގަހެއް.
މިއީ ލަކުޑި ދެރަގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނާނީ މޫނިމާގަހުގެ ފަތްހެން އެއަށްވުރެ ދިގުކޮށެވެ.
(2) މިގަހުގެވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށުފަންޑިތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ