...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުތި
ނ.
ވަޅުބުރި ފަދައެއްޗެއްފުރޮޅަމުން ގެންދާއިރު އެތެރޭގައި ވިއްދާ ދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންކުތިވުން . ކަންކޮތި . ކޮރުން ބޮރުން . އަހަރެން . އުޅާހަށްދެމުން . އުޅާސް . އުޅާސްވުން . ތުތިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ