...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލަފަތި
ނއ.
(ބދ) ހަށިގަނޑުގެ ބުރުސޫރަ ރީތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވަރަންނަ . އުކުލަފަތިގަނޑު . ފަސްލަކުނުކަން . ތަކުލެފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ