...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލަފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ ކުލައަކީ މުށިކުލައެވެ.
މުޅިމަހުގައި ކަޅުކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
ދެއަރިމަތީގައި ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއްހުރެއެވެ.
މިއީ، ވަރަށް ތަފާތު ކުލަކުލައަށް ކުލަ ބަދަލުކުރާ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ