...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލަފޮތި
ނ.
މަލެއް، ގޮޅިއެއް، ނުވަތަ މަންޒަރެއް ނެތް، ހުދުކުލަ ނޫން އެހެނިހެން ކުލަކުލައިގެ ފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްކުލާފޮތި . މަތީބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ