...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލަސުންދުރަ
ނއ.
ބދ.
މާތް ދަރިކޮޅަކުން އައިސްފައިވާ ރީތި.
މިއީ ރަސްކަލުންގެ ނަންފުޅުގެ ކުރިޔަށް ގެންނަ ނަން އިތުރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ