...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލާތި
ނ.
(1) ކުނބު ކުރީގައި ގަދަކުރަން އަޅާ ބަންދު އަދި އެކަމަށް ބަންނަ ބަނުން.
(2) (ގ) ގޮނޑުދޮށަށް ލައްވާ ތާރުވައްތަރުގެ ތެޔޮގުޅަގުޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ