...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުލުނު
ނ.
(1) ލޯބި.
(2) ދެޖިންސުގެ ދެމެދުގައި ފާޅުކުރާ ޝަހުވާނީ އެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތޭރި . ހިތްދަމައިގަތުން . އަގަލު . މައިދަރިވަންތަކަން . ތަނުލޯބި . ލޯބި . ލޯބިވުން . ލޯބިވެރިކަން . ގެރިލޯބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ