...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުސަ
ނ.
(1) ދެގަނޑެއްޗެއް އެއްކުރާން ރޯނުން ނުވަތަ ނަނުން ފުރާ ބައިން.
މިގޮތަށް ހުންނަ ކޮންމެ ބައިނެއް.
(2) ފުށާއި، ހުންޏާއި، ހަކުރާ އަޅައިގެން ހިލާ ކާ އެއްޗެއް.
(3) މަޖާޒު:
އެއްޗަކަށްނުވާހެން ކުރާކަންތައް، ނުވަތަ ހަދާ އެއްޗެއްނޫނީ ދައްކާ ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްދޭވާނި . ރަތްގޮވި . ބަރުގީލަ . ބައިންގަނޑު . ބާބިލި . ބާބިލިފުރުން . ކުސަހިލުން . ކުސަގަނޑު . ކޮނޑެލިބައިން . ވައިސޫފި . ވަތްދީގަތުން . ވަތުބައިން . މަލިޔާގަނޑަ . މާލު . މެހި . ފަނިފަޚްސަ . ފަނިގޮވުން . ފަކުސަ . ފާނު . ފުޅަނގި . ފެންފޯއްމެހި . ދަކުސަމަ . ދަގުހަރު . ދިރިކުޝަވީރަންގަ . ދޫނި . ތަލިޔާމާރު . ތުންބިބީ . ތޮނގި . ތޮނގިހުޅު . ތޮންގާ . ލަކުސަނަ . ގުނބޯ . ގެރެވި . ސިރީވަލަކުސައަބާރުނަބޮވަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ