...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުސް
ނ.
(1) ކުޑަކުއްޖަކު ކަމެއް އެދިގެން ކުކުރާލުމަކާއެކީ ތަކުރާރުކޮށްބުނާ ބުނުން.
(2) ކުކުޅުހައު ބައެއްފަހަރަށް އަނެކައްޗަށް އަންގާން ގޮއްވާ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްޖެހުން . ކުސްޖެހުން . އުނހު . އޮޕަރޭޓަރު . ފިލަކުއްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ