...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަހިތި
ަނީ މާފަންނު ކުޑަހިތިދުވަހެވެ.
އެއީ ރަމަޟާންމަހުގެ 82 ވަނަ ދުވަހާއި އެދުވަހުގެރޭ 92 ވިލޭރެއެވެ.
މިރޭ ރަދުން ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ހިއްޗަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ފަޤީހުސުލައިމާނުގެ ޒިޔާރަތްދޮށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ފާތިޙާ ވިދާޅުވާށެވެ.
(2) ކ.
އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުހިތި . ކުޑަހިތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ