...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަހުޅު
ނ.
(1) އަތްދަނޑިއާއި އަތްތިލަޔާއި ގުޅޭހުޅު.
(2) ފައިތިލައާއިފައި ދަނޑިއާގުޅޭ ހުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކުދުހުޅު . ކުދެހުޅެ . އަތްކެނޑުން . އަތްތިލަ . އޮޑަލިއެހުޅު . އޮޑަލެހުޅެ . އޮޑާވަޅު . ފައިފުރޮޅުން . ފައިތިލަ . ތަނބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ