...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަކަޅުވާމަސް
ނ.
ފައިގެ ފުންނާބާއި ދޯތްގާއި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ މަސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބުރު . ކޮޑޮކައުޅާ މަސް . އެލޭމަހާނޑޮ . ދަނަލި . ދަކަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ