...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަކިބާ
ނ.
އިހުގައި ރަސްގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާން ބޮޑުގަނޑުވަރުތެރޭގައި ހުރި ގެކޮޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ކިބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ