...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަކުޑަ
ނ.
އަންހެނުންނަށް ކިޔާ ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކޮކާ . ހައްބުރު . ހިނި . ހިރިފާޅަ . ހީރި . ހުނިގުރާބު . ހުދުހުތްޕިލާ . ހުސްބުޅީގައިގަތުން . ހޯނު . ނިއްސުން . ރަންކީހާކީސް . ރަތްކަނދޮޅު . ރަސްފޫ އެނބުރި . ރީނބުރުފިލާ . ބުރުވަ . ބުޅިފަނި . ބުލްބުލް . ބޮއިތިރި . ކަޅުތިލަ . ކަމަކަށްހެދުން . ކާފޫރުތޮޅި . ކުދިބިސްކޯދު . ކޯޓުމައު . އަހިކަންފަތް . އަހިފަތުކަހަނބު . އަކުރުކޮޅުކާފު . އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން . އަވަސްހިނި . އަމަނެތުން . އަފުނޯސްކަށި . އަތިރީގޭވިނަ . އަލިފާންކޮކާ . އެއްމުލި . އޮންނަގުރާ . ވަޅިޖެހުން . ވާޓަރުމަސް . ވިއްދެކެ . ވިދުކަނި . މަހަކީރެއް . މަކުނުތަޅަންމަތި . މިރިހިދޫނި . މުރަނަވުން . މުރާކި . މުތް . މޭއްޔަފޯލި . ފީހުން . ދަންފުޅި . ދޫމަޅި . ދޮރުމަސް . ތަންފުކެއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ