...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑަކޮޅު
ނ.
(1) ލޮލުގެ ކުޑަކޮޅު.
(2) ކުޑައަށް މާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރަނގިލޯ . ކުޑަކޮޅު . ކުޑަކޮޅުންވެސް ބަލައިނުލާނަން . ކޫރު . އަނދުންކޫރު . ވައްކަޅިންބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ