...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑައީދުމަސް
ނ.
ޝައްވާލުމަސް.
މިމަހަށް މިހެން ކިޔުނީ ރޯދަމަހަށްފަހު އަންނަ ފިޠުރުއީދު، (ކުޑާއީދު) މަހަށްވާތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޝައްވާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ