...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޑައޮނު
ނ.
(މ) (1) އެންމެ ދަހިކޮށް މަސްގަންނަ އިރު އިށީނދެ ތިބެ މަސްބާނަން ބޭނުންކުރާ ދޮށި.
(2) މުޑަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ